Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong

Een veel gehanteerde definitie van hoogbegaafdheid is die van Renzulli en Mönks. Je bent hoogbegaafd als je een hoge intelligentie (IQ > 130) hebt, gecombineerd met de vaardigheden creativiteit en doorzettingsvermogen. Als deze drie factoren optimaal ondersteund worden door het gezin, school en peers, kun je leren en presteren op begaafd niveau. De signalering van hoogbegaafdheid (wat je bij jonge kinderen een ontwikkelingsvoorsprong noemt) moet structureel beter en eerder plaatsvinden. Tot in de volwassenheid kunnen zich problemen voordoen die bij tijdige (h)erkenning beter begeleid of zelfs voorkomen hadden kunnen worden. Klik op de link voor een aantal problemen waar hoogbegaafden mee geconfronteerd kunnen worden.

Waaraan kun je bij baby’s, peuters en kleuters een ontwikkelingsvoorsprong herkennen? 

Klik op de link voor een lijst met kenmerken waaraan je baby's, peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkent. Dit lijstje is niet uitputtend en niet aan al deze kenmerken hoeft voldaan te worden, om te spreken van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Bron: SLO, www.talentstimuleren.nl 

Hoogbegaafd of hoogintelligent?

Het grote verschil tussen hoogbegaafde kinderen en kinderen met een tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong zijn de ‘zijns’-kenmerken van Tessa Kieboom. Dit zijn perfectionisme, rechtvaardigheid, hooggevoeligheid en een zeer kritische instelling. Klik op de link voor een overzicht met verschillen tussen hoogintelligente kinderen en hoogbegaafde kinderen.  Bron: SLO, www.talentstimuleren.nl

Ben ik hoogbegaafd?

Klik op de link voor een lijst met kenmerken waaruit je als volwassene kunt afleiden of je hoogbegaafd bent. Deze lijst is niet uitputtend en niet aan al deze kenmerken hoeft voldaan te worden, om te spreken van hoogbegaafdheid. 


Wat kan Gelukkig in Beeld voor je doen?

Hoogbegaafdheid is veel meer dan een hoog IQ. Het betekent een hoger bewustzijnsniveau. Intenser waarnemen en het vermogen dit om te zetten naar intellectuele en emotionele ervaringen. Om je ontwikkelpotentieel te kunnen benutten, is inzicht in je kwaliteiten en kwetsbaarheden essentieel. Alleen dan kun je leren om je gedachten, je gevoel en je gedrag te reguleren in tijden van stress. Hoe je dit kunt doen, leg ik hier uit. 

De term hoogbegaafdheid wordt bij Gelukkig in Beeld zo min mogelijk gehanteerd. Het is een misleidende term. Het woord 'hoog' impliceert voor veel mensen dat het beter of meer is dan alles wat niet hoog is. Hoogbegaafdheid is ook veel meer dan alleen dat hoge IQ. Van een hoog IQ heeft iemand ook niet snel last. Veel vaker zie je dat mensen met een hoge intelligentie vastlopen op hun zijnskenmerken. Zijnskenmerken zoals geformuleerd door Kieboom, maar ook kenmerken zoals overexcitabilties uit de theorie van Dabrowski. 

Ouders zijn de beste 'kindkenners' en kunnen waardevolle informatie geven over de ontwikkeling van hun kind. Dit kan tijdens een gesprek op het consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Hiervoor kunnen checklists of screeningsinstrumenten worden ingezet. Gelukkig in Beeld zet zich in om de (h)erkenning van hoogbegaafdheid zo vroeg mogelijk te bewerkstelligen, zodat gepaste begeleiding zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. Soms is het nodig om een IQ-test af te nemen. De KIQT+ is ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test is op zijn best bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind (IQ 85-115). Interesse voor afname van de KIQT+ of WISC-V bij uw kind? Kijk bij begaafdheidsonderzoek voor meer informatie over de mogelijkheden. Ook is onderzoek naar intelligentie of begaafdheid mogelijk bij (jong)volwassenen.

Neem contact op voor een adviesgesprek voor meer informatie over de mogelijkheden van de signalering van hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Gelukkig in Beeld trainingen en voorlichting op lerarenopleidingen over dit onderwerp. Zie de informatie onder het kopje individuele begeleiding voor meer informatie over waar Gelukkig in Beeld kinderen en volwassenen in kan begeleiden. Meer informatie over waar Gelukkig in Beeld ouders van hoogbegaafde kinderen in kan begeleiden vind je onder het kopje ouderbegeleiding.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!