Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Overzicht problemen waar hoogbegaafden mee kunnen worstelen

terug naar "HOOGBEGAAFDHEID"
Er zijn hoogbegaafden die nooit een probleem omtrent hun hoogbegaafdheid ervaren. Zij functioneren met extra uitdaging en gecompacte stof prima in een reguliere klas. Zij gaan met plezier naar hun werk en ervaren geen behoefte aan begeleiding in hun hoogbegaafdheid. Er zijn echter veel hoogbegaafden die wel problemen tegenkomen en hulp nodig hebben bij het leren omgaan met deze problemen. 


Lijst van mogelijke problemen bij hoogbegaafdheid

>> Sociale uitsluiting (het gevoel anders te zijn roept 'terugtrekgedrag' op; risico op misdiagnose autisme).
>> Afkeuring door omgeving (ander gedrag dan leeftijdsgenoten dat als afwijkend wordt gezien). 
>> Gepest worden vanwege het anders zijn (leidt tot minderwaardigheidsgevoelens).
>> Leerstijl sluit niet aan bij leermethodes (top down in plaats van bottum op en eindeloze herhaling).
>> Out of the box denken (anderen vinden alle enthousiaste ideeën en creativiteit storend).
>> Autonoom zijn (samenwerking is lastig als je alles graag zelf doet).
>> Chaotisch (steeds nieuwe ideeën genereren; risico op misdiagnose ADD).
>> Extreem perfectionistisch en daardoor vastlopen (faalangst of vastbijten in iets tot het af is).
>> Overprikkeling (bijv. niet functioneren in een kantoortuin/leerpleinonderwijs; misdiagnose ADD of ADHD).
>> Gevoel en emoties negeren (analytisch en 'in het hoofd'; kan leiden tot burnout; misdiagnose autisme).
>> Negatief zelfbeeld en  eenzaamheid. 

Zie de informatie onder het kopje talentbegeleiding voor meer informatie over waar Gelukkig in Beeld kinderen en volwassenen in kan begeleiden. Meer informatie over waar Gelukkig in Beeld ouders van hoogbegaafde kinderen in kan begeleiden vind je onder het kopje ouderbegeleiding.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!