Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Sociaal-emotionele en cognitieve begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen

Hoogbegaafden herkennen zichzelf door allerlei misvattingen vaak niet als zodanig. Ze durven zichzelf niet hoogbegaafd te noemen of worden door de omgeving zelfs voorzien van een verkeerd label. Anderen zien hen als sociaal onhandig, overgevoelig of druk. Het klopt dat hoogbegaafden zelf vaak het gevoel ervaren ‘anders’ te zijn dan hun omgeving. Sommigen hebben de neiging zich aan te passen om bij ‘de groep’ te horen. Soms gaat dit prima, maar vaak leidt dit tot frustratie en het gevoel dat het anders zijn fout is. Anderen trekken zich zoveel mogelijk terug uit sociale situaties. Ook dit kan goed gaan, maar vaak leidt dit tot eenzaamheid en ook het gevoel dat het anders zijn fout is. 

Wat kan Gelukkig in Beeld voor je doen?

Gelukkig in Beeld beschikt over een breed scala aan tools om je te begeleiden. We kunnen bijvoorbeeld in kaart brengen welke eigenschappen (overexcitabilities van Dabrowski) jij bezit. Dit doe ik met de door mij ontwikkelde methode Overexcitabilities in Beeld. Deze eigenschappen kunnen je helpen te leren omgaan met stressvolle situaties. Daarmee helpen we je om een positief zelfbeeld te krijgen en jezelf te accepteren als persoon. Daarbij kunnen we je begeleiden in je welbevinden zodat je de voor jou passende cognitieve ontwikkeling kan doormaken. Pas wanneer je goed in je vel zit kun je open staan voor het leren van nieuwe kennis en vaardigheden. 

De werkwijze van Gelukkig in Beeld is dat we samen de hulpvraag of vragen helder krijgen. Vragen die daarbij horen zijn: Wie ben jij? Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn? Hoe kun jij dit invulling geven op je school/werk/thuis? We helpen je de antwoorden die je zelf misschien al hebt helder te krijgen. De tools die we inzetten in de begeleiding is afhankelijk van wat er nodig, wenselijk en haalbaar is. 

Soms is het nodig om een IQ-test af te nemen op psychologisch onderzoek te doen. De KIQT+ is ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test is op zijn best bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind (IQ 85-115). Interesse voor afname van de KIQT+ of WISC-V bij uw kind? Kijk bij begaafdheidsonderzoek voor meer informatie over de mogelijkheden. Ook bij (jong)volwassenen is intelligentie- of begaafdheidsonderzoek mogelijk bij Gelukkig in Beeld. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!