Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Hoogbegaafd of hoogintelligent?

terug naar "HOOGBEGAAFDHEID"

Verschil tussen uitingen van een intelligent kind en een hoogbegaafd kind volgens Irvine (2000). 

intelligente leerling

(hoog)begaafde leerling

kent de antwoorden

heeft altijd vragen

is ervaren in het van buiten leren

is een groot gisser (probeert af te leiden uit de context)

is geïnteresseerd in objecten

is een zeer nieuwsgierige onderzoeker

is gefocust en oplettend in de klas

is diep mentaal en fysiek betrokken, soms afwezig hierdoor, wegdromend

houdt van simpele logica

drijft op complexiteit

houdt van woorden

gebruikt ongewoon complexe vocabulaire

heeft goede ideeën

heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde ideeën

werkt hard

hangt wat rond en probeert uit/test uit

beantwoordt de vragen

discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen

presteert bovengemiddeld in de klas

kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld of benedengemiddeld presteren

hoort bij de top van de groep

is vaak een eenling

luistert met interesse

laat sterke gevoelens en opinies zien

leert gemakkelijk

weet het vaak al

heeft 6 à 8 herhalingen nodig voor meesterschap

heeft 1 à 2 herhalingen nodig voor meesterschap

begrijpt ideeën

ontwikkelt en bewerkt ideeën

geniet van leeftijdgenoten

prefereert vaak ouder gezelschap

begrijpt de bedoeling of betekenis

onderzoekt de toepassingen

maakt zijn werk af

start projecten

kopieert nauwkeurig

creëert nieuwe projecten

houdt van school

geniet van leren

technicus

uitvinder

is tevreden over eigen leren/kunnen

is hoogst zelfkritisch

Bron: SLO, www.talentstimuleren.nl

Zie de informatie onder het kopje talentbegeleiding voor meer informatie over waar Gelukkig in Beeld kinderen en volwassenen in kan begeleiden. Meer informatie over waar Gelukkig in Beeld ouders van hoogbegaafde kinderen in kan begeleiden vind je onder het kopje ouderbegeleiding. Ook geeft Gelukkig in Beeld advies aan leerkrachten en scholen over passend onderwijs aan hoogbegaafden. Meer informatie over lezingen, trainingen en workshops/themabijeenkomsten over hoogbegaafdheid die Gelukkig in Beeld kan verzorgen vind je hier

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!