Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Ouderbegeleiding 

De begeleiding van een hoogbegaafd kind heeft niet alleen betrekking op het kind zelf. De ondersteuning van ouders in de thuissituatie is essentieel. Het is goed om te weten waar je in de opvoeding op kunt letten en welke dingen juist wel of juist niet effectief kunnen werken voor jouw kind. Positive Discipline is een bruikbare methode om toe te passen in de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. 

Wat kan Gelukkig in Beeld voor je doen?

Soms merken ouders in contact met andere ouders, dat ze de problemen waar ze tegen aan lopen, in de opvoeding niet kunnen delen. Voor de opvoeding van een hoogbegaafd kind zijn andere opvoedstrategieën nodig. Hierin biedt Gelukkig in Beeld begeleiding.

Door de opvoeding van je kind(eren) kun je als ouder een spiegel voorgehouden krijgen. Het komt regelmatig voor dat ouders er pas achter komen dat ze zelf hoogbegaafd zijn, als hun zoon of dochter hoogbegaafd blijkt. Deze spiegel kan confronterend zijn. Gelukkig in Beeld biedt begeleiding in bewustwording en begeleiding bij de acceptatie van hoogbegaafdheid. Dit doe ik met de door mij ontwikkelde methode Overexcitabilities in Beeld.

Het kan ook nodig zijn om als deskundige aan te sluiten bij een gesprek met school. Als onpartijdige deskundige kan het helpen school makkelijker te overtuigen van het belang van extra uitdaging of ondersteuning. Advies over haalbare, voor de leerkracht vaak kleine, aanpassingen in de klas kunnen een wereld van verschil zijn voor een kind. Soms is het nodig om een IQ-test af te nemen. De KIQT+ is ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test is op zijn best bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind (IQ 85-115). Interesse voor afname van de KIQT+ of de WISC-V bij uw kind? Kijk bij begaafdheidsonderzoek voor meer informatie over de mogelijkheden.

Er zijn geen pasklare antwoorden. Gelukkig in Beeld probeert leerkrachten en ouders tools aan te reiken om hoogbegaafde kinderen te begeleiden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige en stabiele volwassenen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!