Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Waaraan kun je bij baby’s, peuters en kleuters een ontwikkelingsvoorsprong herkennen? 

terug naar "HOOGBEGAAFDHEID"

Kenmerken baby’s (0 - 1 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong
>> Liggend op de buik soms al na 1 week de wereld rondom willen bekijken.
>> Een heldere blik of onderzoekende ogen.
>> Al heel vroeg (na een paar dagen) oogcontact ervaren.
>> Al heel vroeg (na 1 maand) reageren op jouw handelingen en glimlachen.
>> Eerder dan gemiddeld zitten (7 maanden), kruipen (9 maanden) en lopen (12 maanden)
>> OF juist heel laat (eerst beredeneren en pas uitvoeren als ze weten dat ze het kunnen). 
>> Snel gefrustreerd als ze iets niet kunnen.
>> Een grenzeloze nieuwsgierigheid (de ruimte ontdekken).
>> Minder slaap nodig dan andere baby's. 

Kenmerken peuters (1 - 3 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong

>> De leeftijdsindicatie op puzzels, spelletjes en speelgoed lijkt niet te kloppen.
>> Vroege taalontwikkeling (1 jaar meer-lettergrepige woorden; 2 jaar volzinnen met juiste vervoegingen).
>> OF late taalontwikkeling (eerst passief; begrijpen alles, pas later actief taalgebruik).
>> Maakt en bedenkt woordgrapjes.
>> Kent primaire kleuren (2,5 jaar).
>> Herkent symbolen (letters, cijfers, verkeersborden, automerken, namen van andere kinderen).
>> Een grenzeloze nieuwsgierigheid (afstandsbediening, telefoon onderzoeken).
>> Sterke eigen wil (autoriteit en gezag uitdagen).
>> Heel zelfstandig (wil graag alles zelf doen).
>> Zeer goede ruimtelijke oriëntatie. 
>> Eindeloos waarom-vragen stellen.
>> Gebruikt begrippen als hoog/laag, voor/achter, midden, tussen, naast, op/onder (normaal eind groep 2).
>> Begrijpt oorzaak en gevolg: Als ik dit doe, dan zal er dat gebeuren… (normaal rond vier jaar). 
>> Tekent koppoters vanaf 2 jaar met veel detaillering (vingers, tenen, wenkbrauwen).

Kenmerken kleuters (4 - 6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong

>> Vragen over leven en dood (hoe ontstaat leven en wat gebeurt er als je dood bent).
>> Spontaan leren lezen.
>> Getalbegrip (volgorde, achteruit tellen, begrip dat 3x2 hetzelfde is als 2x3). 
>> Eindeloze waarom-vragen en geen genoegen nemen met een antwoord. 
>> Details herinneren van iets dat 2 tot 3 jaar geleden gebeurd is.
>> Speelt bij voorkeur met oudere of juist jongere kinderen. 
>> Speelgoed niet gebruiken waarvoor het bedoeld is.
>> Zelf spelletjes bedenken of nieuwe spelregels bedenken.
>> Ineens kunnen fietsen zonder oefenen.
>> OF pas heel laat leren fietsen of zwemmen (faalangst, perfectionisme). 

N.B. Dit lijstje is niet uitputtend en niet aan al deze kenmerken hoeft voldaan te worden, om te spreken van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Bron: SLO, www.talentstimuleren.nl 

Zie de informatie onder het kopje talentbegeleiding voor meer informatie over waar Gelukkig in Beeld kinderen in kan begeleiden. Meer informatie over waar Gelukkig in Beeld ouders van hoogbegaafde kinderen in kan begeleiden vind je onder het kopje ouderbegeleiding.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!