Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Wie ben ik

Mijn naam is Hanneke Knoop en samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Nijmegen-Noord. Mijn fascinatie voor menselijk gedrag en de motieven die mensen hebben om te doen wat ze doen of te laten wat ze laten, groeide tijdens mijn studies psychologie en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Hoogbegaafdheid is een onderwerp dat zijdelings aan de orde kwam in deze studies, maar wel mijn aandacht trok, omdat mijn rechtvaardigheidsgevoel me zei dat het niet eerlijk is alleen te focussen op het welbevinden van kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanwege een ontwikkelingsstoornis. Na mijn studie ben ik gepromoveerd op het onderwerp motivatie in de klas. Hierin richtte ik me niet specifiek op de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. Deze doelgroep kwam jaren later heel concreet op mijn pad door onze drie kinderen (10, 12 en 14 jaar). Zij bleken (hyper)hoogbegaafd en het proces naar (h)erkenning was een lange weg waarin we zelf de route zochten. Ik verdiepte me in dit onderwerp door er zelf als een rupsje-nooit-genoeg (wetenschappelijke) literatuur over te lezen. Hierdoor vielen veel puzzelstukken op hun plek. De affiniteit die ik tijdens mijn studie had met het onderwerp is door de ervaring met mijn kinderen en de herkenning bij mezelf, groter en groter geworden. Om mezelf te specialiseren in het sociaal emotioneel welbevinden van deze doelgroep heb ik de gevorderdenopleiding talentbegeleider bij Novilo gevolgd. Vanwege mijn gedrevenheid en leerhonger, volg ik regelmatig bij- en nascholing om mijn kennis up-to-date te houden, maar ook om deze te verdiepen en te verbreden. Zo heb ik o.a. een postmaster Diagnostiek bij RINO-Groep gevolgd en een certificeringstraject om te werken met het POSI-model van Mia Frumau van PPF. Als SKJ-psycholoog en PSYCHOLOOG NIP volg ik supervisie en intervisie en zoek ik graag verbinding met collega-praktijken binnen én buiten de regio. Zo werk ik bijvoorbeeld sinds december 2022 een dag in de week als psycholoog bij Talentissimo in Bilthoven. 

Hoe werk ik

Door mijn opleiding en ervaring heb ik de beschikking over een breed scala aan tools om in te zetten in de begeleiding. Mijn werkwijze is dat we samen de hulpvraag of vragen helder krijgen. Dit doe ik onder anderen met de door mij ontwikkelde methode Overexcitabilities in Beeld. De tools die ik vervolgens inzet in de begeleiding is afhankelijk van wat er nodig, wenselijk en haalbaar is. Als het nodig is fungeer ik als je schaduw. Als je aan de hand wilt worden genomen, doe ik dat. Als je behoefte hebt aan iemand die je motiveert, juich ik je toe. Als je wilt dat ik van een veilige afstand toekijk hoe jij belangrijke stappen zet naar groei en ontwikkeling, ben ik je toeschouwer en help ik je als je valt of een misstap hebt gemaakt. Als je zorg, hulp of begeleiding nodig hebt die ik je niet kan bieden, verwijs ik je door naar iemand die je beter kan helpen. Kortom, wat jij nodig hebt staat centraal. Ik stem af op wat passend lijkt in jouw situatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!