HOOGBEGAAFDHEID (H)ERKEND

Talentbegeleiding

Privacybeleid en algemene voorwaarden

Bij gelukkig in beeld staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG.

Verwerking (persoons)gegevens

Gelukkig in beeld houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is op te vragen via info@gelukkiginbeeld.nl

Online privacybeleid

De (persoons)gegevens die je op de website invult worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de aangevraagde dienst en communicatie daarover, ter beantwoording van jouw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met jou. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven. Daarnaast kunnen jouw gegevens gebruikt worden om je per mail op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. 

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van gelukkig in beeld kunt u opvragen via info@gelukkiginbeeld.nl