HOOGBEGAAFDHEID (H)ERKEND

Talentbegeleiding

Advisering aan scholen

Wellicht mede door de Wet op Passend Onderwijs, is er op veel scholen al aandacht voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Compacten en verrijken zijn termen die daarmee geassocieerd worden. 

Wat kan gelukkig in beeld voor je doen?

Gelukkig in beeld kan adviseren op het gebied van compacten en verrijken door het belang van bijvoorbeeld hogere denkorde-opdrachten uit te leggen en concrete opdrachten aan te dragen. Daarnaast kan gelukkig in beeld adviseren op het beleid omtrent onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. We denken mee over de haalbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van beleid, zodat het niet leerkrachtafhankelijk blijft wat het aanbod in de klas is aan hoogbegaafde kinderen. Gelukkig in beeld kan tevens adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een plusklas. Belangrijke vragen die we kunnen helpen beantwoorden zijn: Wat is het doel van de plusklas en welke kinderen komen daarvoor in aanmerking? 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!